Montturock

Suuri festivaali pienessä kylässä


TIEDOTE 20.3.2023 

Tuusulan Festivaaliyhdistys Ry 

Montturock 2023  

Yhdistys on tänä vuonna päättänyt jättää perinteisen Montturock -tapahtuman järjestämättä. Tuusulan Festivaaliyhdistys Ry on järjestänyt Montturock -tapahtumaa vuosittain Tuusulassa Hyrylän Jokipuistossa jo useita vuosia. Päätös jättää tapahtuma järjestämättä ei ollut yhdistykselle helppo. Järjestämättä jättämispäätös kypsyi uuden tilanteen edessä Hyrylän ollessa ensi kesänä melkoisen myllerryksen keskipisteenä. Koettiin ettei paikka ole saavutettavissa ensi kesänä ja tästä syystä alkoi uuden tapahtumapaikan haku lähialueilta. Yhdistys kartoitti yhdessä kunnan kanssa Hyrylästä vaihtoehtoista paikkaa mutta rakennustyöt ja aivan uudenlaiset haasteet uuden alueen haltuun ottamisessa saivat yhdistyksen päätymään tähän päätökseen.Yhdistyksen voimavarat ovat sen toimivat jäsenet. Meillä on rautainen joukko tekijöitä, joiden ansiosta tapahtumaa on pystytty järjestämään kaikki nämä vuodet. Joukko on myös pieni ja koimme ettei resurssimme riitä uuden paikan edessä, jonne olisi pitänyt perustaa käytännössä aivan uusi tapahtuma. Avoin alue tuo monenlaista haastetta rajauksissa, turvallisuussuunnittelussa sekä logistiikassa, vaikka meillä vanhat yhteistyökumppanit olivatkin lähdössä mukaan tänäkin vuonna. Yhdistys kiittää Tuusulan kuntaa, sen ylintä johtoa, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa sekä kulttuuri – ja liikuntapalveluita saumattomasta yhteistyöstä tapahtuman järjestämisen edesauttamisesta. Kunta on ollut tärkein tuki ja tapahtuman todellinen mahdollistaja jo vuosia. Niin myös tänä vuonna. Nyt yhdistyksen voimavarat eivät vain riittäneet tapahtuman järjestämiseen. Yhdistys esitti, että tapahtuma järjestettäisiin seuraavan kerran silloin kun tuttu Jokipuisto olisi jälleen saavutettavissa ja tapahtuman voisi siellä järjestää. Tänä aikana yhdistys käy kunnan kanssa keskusteluja ja suunnittelee sitä, miten Montturockia tulevaisuudessa kehitetään ja järjestetään. 

Tuusulan Festivaaliyhdistys Ry 

Mika Kääriä 

Yhdistyksen puheenjohtaja

Tapahtuman mahdollistajat vuonna 2022

Iso kiitos kaikille mukana olleille tahoille!

Tervetuloa koko perheen voimin!


Hyryläntie 14, 04300 Tuusula